ویزای تجاری

چنانچه قصد تجارت در روسیه و یا گرفتن ویزای تجاری 6 ماهه و یا 1 ساله را دارید باید مراحلی را طی کنید. در ابتدا باید بدانید که قصدتان از ورود و تجارت در روسیه چیست و می بایست محدودیت ها و موقعیت ها را شناسایی کنید. پس از تصمیم گیری می توانید با استفاده از خدمات روس تریپو ویزای تجاری روسیه را دریافت کنید.

برای دریافت ویزای تجاری روسیه شما نیاز به مدارک زیر دارید :

  • دعوتنامه از یک شرکت روسی – برای درخواست دعوتنامه با روس تریپو در ارتباط باشید
  • پاسپورت با اعتبار بیش از 1 سال برای ویزای 6 ماه و بیش از 18 ماه برای ویزای 1 ساله تجاری
  • تهیه گواهی پزشکی برای تست HIV منفی
  • حضور متقاضی در سفارت برای درخواست ویزا
  • تکمیل فرم آنلاین درخواست ویزای روسیه و پرینت آن
  • عکس رنگی 3×4 با زمینه سفید
ویزای روسیه