آموزش زبان روسی - قسمت اول

آموزش زبان روسی – قسمت اول

آموزش زبان روسی – الفبای زبان روسی

در اینجا می خواهیم به آموزش زبان روسی برای کاربران روس تریپو بپردازیم. شما با استفاده از مطالب این بخش آموزشی دیگر نیازی نخواهید داشت تا به کلاس زبان روسی بروید و یا معلم خصوصی زبان روسی بگیرید. فقط کافی است که با مطالب روس تریپو همراه شوید و زبان روسی را فرا گیرید.

در این قسمت شما را با الفبای زبان روسی به همراه تلفظ آنها آشنا می سازیم.

 

الفبای زبان روسی

حرف بزرگ

حرف کوچک

تلفظ لغت

تلفظ فارسی - معادل در الفبای فارسی

Аа آ
ББ ب
Вв و
Гг گ
Дд د
Ее یِ
Ёё یو
Жж ژ
Зз ز
Ии ای
Йй ی
Кк ک
Лл ل
Мм م
Нн ن
Оо اُ
Пп پ
Рр ر
Сс س
Тт ت
Уу او
Фф ف
Хх خ
Цц تچ
Чч چ
Шш ش
Щщ شا
Ъъ سخت کننده
ТВЁРДЫЙ ЗНАК
Ыы عی
Ьь نرم کننده
МЯГКИЙ ЗНАК
Ээ اِ
Юю یو
Яя یا

 

الفبای زبان روسی از 33 لغت تشکیل شده است. حروف بزرگ در ابتدای جملات و اسامی بکار می روند و در بقیه موارد از حروف کوچک الفبا استفاده می شود. البته نوع نوشتاری این لغات با نوع کتابی آنها متفاوت است. در عکس پایین می توانید نوع نوشتاری همراه با نوع کتابی الفبای زبان روسی را مشاهده نمایید.

نوع نوشتاری الفبای زبان روسی

نوع نوشتاری الفبای زبان روسی

در این قسمت شما با الفبای زبان روسی آشنا شدید و تفاوت بین نوع کتاب و نوع نوشتاری الفبا را نیز ملاحظه نمودید. این موارد را تمرین نمایید تا در قسمت بعدی بیشتر در مورد جزئیات لغات روسی صحبت کنیم.

 

آموزش زبان روسی – الفبای زبان روسی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *